Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund om å be Regjeringen vurdere presiseringer i folkeregistreringsloven og skatteloven slik at personer med sterke tilknytningspunkter til landet har skatteplikt til landet

Dokument nr. 8:10 (1999-2000), Innst. S. nr. 45 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 30.11.1999 Innst. S. nr. 45 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1999