Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om å styrke pasientrettighetene for sårbare pasientgrupper

Dette dokument

  • Dokument 8:114 S (2012–2013)
  • Dato: 24.04.2013
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
24. april 2013