Representantforslag om å styrke pasientrettighetene for sårbare pasientgrupper

Dokument 8:114 S (2012-2013), Innst. 474 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 474 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Fremskrittspartiet om å styrke pasientrettighetene for sårbare pasientgrupper. Forlagene fikke delvis støtte fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2013