Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse

Til Stortinget
4. april 2017

Snorre Serigstad Valen