Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse

Dokument 8:86 S (2016-2017)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Snorre Serigstad Valen Saken er til behandling i finanskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang