Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A), (SV), (Sp) Innstilling avgitt 17.01.2019 Innst. 138 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra A og SV om nye tiltak og virkemidler for å nå Stortingets klimamål for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020. Alle forslagene ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2019