Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Solfrid Lerbrekk om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling

Dette dokument

  • Representantforslag 170 S (2018–2019)
  • Kildedok: Dokument 8: 170 S (2018–2019)
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
18. juni 2019

Audun Lysbakken

Mona Fagerås

Lars Haltbrekken

Solfrid Lerbrekk