Representantforslag om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling

Dokument 8:170 S (2018-2019)

Merknad

Utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til utdanning-forskning@stortinget.no senest fredag 1. november. Det legges ikke opp til noen muntlig høring i denne saken.

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Solfrid Lerbrekk Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang