Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Jenny Klinge om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet

Innhold

Til Stortinget
24. oktober 2019

Siv Mossleth

Bengt Fasteraune

Åslaug Sem-Jacobsen

Jenny Klinge