Representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet

Dette dokument

  • Representantforslag 6 S (2019–2020)
  • Fra: Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Jenny Klinge
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
24. oktober 2019

Siv Mossleth

Bengt Fasteraune

Åslaug Sem-Jacobsen

Jenny Klinge