Representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet

Dokument 8:6 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Jenny Klinge, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang