Representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Jenny Klinge, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 07.01.2020 Innst. 104 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet. Forslagsstillerne foreslå at regjeringen skal pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet inntil en konsekvensvurdering er gjennomført, og inntil et fullgodt alternativ til kobbernettet er på plass. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.01.2020

   Debattert i Stortinget 14.01.2020
   Votert i Stortinget 14.01.2020