Representantforslag om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg

Dette dokument

  • Representantforslag 23 S (2019–2020)
  • Fra: Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold og Marit Knutsdatter Strand
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
5. desember 2019

Siv Mossleth

Bengt Fasteraune

Nils T. Bjørke

Ole André Myhrvold

Marit Knutsdatter Strand