Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold og Marit Knutsdatter Strand om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg

Innhold

Til Stortinget
5. desember 2019

Siv Mossleth

Bengt Fasteraune

Nils T. Bjørke

Ole André Myhrvold

Marit Knutsdatter Strand