Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om å rette opp urettferdige helsekutt

Dette dokument

  • Representantforslag 47 S (2019–2020)
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
28. januar 2020

Nicholas Wilkinson

Audun Lysbakken

Karin Andersen

Lars Haltbrekken