Representantforslag om å rette opp urettferdige helsekutt

Dokument 8:47 S (2019-2020), Innst. 288 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 288 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om å rette opp urettferdige helsekutt, blant annet kutt i ordningen med gratis fysioterapi, tannhelsetilbudet til de over 75 år, samt ordningen med ABE-kutt. Enkelte av forslagene fikk støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men det ble ikke flertall for noen av forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Debattert i Stortinget 26.05.2020
   Votert i Stortinget 28.05.2020