Trikk til nytt Rikshospital på Gaustad m.v.

St.prp. nr. 44 (1997-98), Innst. S. nr. 162 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.04.1998 Innst. S. nr. 162 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1998