Lov om husleieavtaler (husleieloven)

Ot.prp. nr. 82 (1997-98), Innst. O. nr. 43 (1998-99), beslutning. O. nr. 48 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 18.02.1999 Innst. O. nr. 43 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 04.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.1999