Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om husleieavtaler (husleieloven).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 43 (1998-99)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 82 (1997-98).
  • Dato: 18.02.1999
  • Utgiver: Kommunalkomiteen
  • Sidetall: 43
Til Odelstinget.

Oslo, i kommunalkomiteen, den 18. februar 1999.

Sylvia Brustad, Olaf Gjedrem, Erna Solberg,
leder. ordfører. sekretær.