Forslag fra stortingsrepresentantene Ansgar Gabrielsen, Oddvard Nilsen og Ivar Kristiansen om endringer i konsesjonsloven og andre berørte lover

Dokument nr. 8:113 (1997-98), Innst. S. nr. 24 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Ivar Kristiansen, Oddvard Nilsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 13.11.1998 Innst. S. nr. 24 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1998