Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å innstallere teksttelefoner ved landets sentral- og regionsykehus samt Rikshospitalet og Det Norske Radiumhospital

Dokument nr. 8:114 (1997-98), Innst. S. nr. 28 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.11.1998 Innst. S. nr. 28 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1998