Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om tiltak mot valutaspekulasjon

Dokument nr. 8:124 (1997-98), Innst. S. nr. 31 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.11.1998 Innst. S. nr. 31 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1998