Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om tiltak mot valutaspekulasjon.

Til Stortinget.

Oslo, i finanskomiteen, den 19.november 1998.

Lars Gunnar Lie,

Hill-Marta Solberg,

Siv Jensen,

leder.

ordfører.

sekretær.