Ombudsmannen for sivile tjenestepliktige sender skriv datert 5. august 1998 vedrørende endring av begrepet sivil tjenesteplikt til sivil verneplikt m.v.

Innst. S. nr. 64 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1998 Innst. S. nr. 64 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1998