Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.prp. nr. 13 (1998-99), Innst. S. nr. 65 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1998 Innst. S. nr. 65 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1998