Endringar i løyvingar m.v i forsvarsbudsjettet for 1998

St.prp. nr. 15 (1998-99), Innst. S. nr. 50 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1998 Innst. S. nr. 50 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1998