Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Ot.prp. nr. 3 (1998-99), Innst. O. nr. 51 (1998-99), beslutning. O. nr. 58 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 03.03.1999Innst. O. nr. 51 (1998-99)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 03.03.1999

    Behandlet i Odelstinget: 13.04.1999

    Behandlet i Lagtinget: 27.04.1999