Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Jan Petersen og Jan Johnsen om å be Regjeringen legge fram en stortingsmelding om norsk sokkels konkurranseposisjon

Dokument nr. 8:3 (1998-99), Innst. S. nr. 217 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Johnsen, Jan Petersen, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.06.1999 Innst. S. nr. 217 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1999