Forslag fra stortingsrepresentanene Tore Nordtun, Jan Simonsen og Jan Johnsen om Miljøverndepartementets endringer i Stavanger kommunes arealplan

Dokument nr. 8:5 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Johnsen, Jan Simonsen, Tore Nordtun Forslag fra (A), (FrP) og (H)

Saksgang

  1. Status