Tilleggsforslag på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 12 (1998-99), jf. St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 10 (19998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1998