Endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1999 vedrørende luftfartsformål, jernbaneformål og sivilt beredskap mv. Salg av eiendom på Fornebu

Budsjett-innst. S. nr. 2 (1998-99), jf. St. prp. nr. 1 og St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 8 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1998