Bevilgninger på statsbudsjettet for 1999

Budsjett-innst. S. nr. 2 (1998-99), Jf. St. prp. nr. 1 (1998-99), St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 7 og 8 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1998