Endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1999 vedrørende luftfartsformål, jernbaneformål og sivilt beredskap mv.

Budsjett-innst. S. nr. 13 (1998-99), jf. St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 8 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 13 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1998