Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Sverre J. Hoddevik om å nedsette et uavhengig utvalg som skal gjennomgå lover, forskrifter, rundskriv og andre reguleringer som a) unødvendig begrenser det kommunale selvstyret, b) øker kommunalt byråkrati eller c) som hindrer kommunene i å bruke sine ressurser målrettet og effektivt for å løse de kommunale oppgavene og bedre tjenestetilbudet

Dokument nr. 8:9 (1998-99), Innst. S. nr. 84 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.02.1999 Innst. S. nr. 84 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1999