Endringer på statsbudsjettet 1998 under Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 19 (1998-99), Innst. S. nr. 47 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1998 Innst. S. nr. 47 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1998