Bevilgningsendringer under programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

St.prp. nr. 20 (1998-99), kap. 1064, 4065, 4066 og 4067, innst. S. nr. 56 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1998 Innst. S. nr. 56 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1998