Bevilgningsendringer under programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

St.prp. nr. 20 (1998-99), kap. 1021, 4020, 4021 og 4023, Innst. S. nr. 48 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1998 Innst. S. nr. 48 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1998