Bevilgningsendringer under programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

St.prp. nr. 20 (1998-99), kap. 1030, 4000 og 4030, Innst. S. nr. 62 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1998 Innst. S. nr. 62 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998