Endringar på statsbudsjettet for 1998 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 10 (1998-99), unntatt kap. 481 og 3481, Innst. S. nr. 49 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1998 Innst. S. nr. 49 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1998