Endringar på statsbudsjettet 1998 under kapittel administrert av Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 11 (1998-99), Innst. S. nr. 52 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.1998 Innst. S. nr. 52 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1998