Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om oppnevning av et utvalg for vurdering av konsekvensene som den tiltakende bruk av fullmaktslover har for befolkning og næringsliv.

Dokument nr. 8:15 (1998-99), Innst. S. nr. 87 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 11.02.1999 Innst. S. nr. 87 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 02.03.1999