Samordning og delvis utlokalisering av den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidler og bevilgninger i forbindelse med EØS-avtalen m.m.

Budsjett-innst. S. nr. 6 (1998-99) jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 6 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 6 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1998