Miljøavgifter på drivstoff til luftfarten m.v. - endringer i statsbudsjettet for 1999

St.prp. nr. 53 (1998-99), Innst. S. nr. 163 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1999 Innst. S. nr. 163 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 06.05.1999