Innstilling fra finanskomiteen om miljøavgifter på drivstoff til luftfarten m.v. - endringer i statsbudsjettet for 1999.

Dette dokument

Til Stortinget.

Oslo, i finanskomiteen, den 4. mai 1999.

Lars Gunnar Lie,

leder.

Siv Jensen,

ordfører og sekretær.