Kommuneøkonomien for 2000 m.v.

St.prp. nr. 69 (1998-99), Innst. S. nr. 220 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.06.1999 Innst. S. nr. 220 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1999