Atomsikkerhetstiltak og støtte til politiske og økonomiske reformer i Russland og Baltikum

St.prp. nr. 38 (1998-99), Innst. S. nr. 127 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 17.03.1999 Innst. S. nr. 127 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 25.03.1999