Samordning og delvis utlokalisering av den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidler og bevilgninger i forbindelse med EØS-avtalen mm

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1998-99), jf. Stp. prp. nr. 1. Tillegg nr. 6 (1998-99) Del II.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998