Salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS

St.prp. nr. 46 (1998-99), Innst. S. nr. 193 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.05.1999 Innst. S. nr. 193 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1999