Kyrkje-, utdannings- og forskingsministerens utgreiing om utdanningspolitikk

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status