Helseministerens redegjørelse om folkehelsen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra helseministeren

Saksgang

  1. Status