Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 72/1999 av 28. mai 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA/EØS-landenes deltakelse i EUs program "Joint European Venture" (JEV II)

St.prp. nr. 82 (1998-99), Innst. S. nr. 238 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 14.06.1999 Innst. S. nr. 238 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1999