Status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1999 Innst. S. nr. 244 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1999