Innstilling fra næringskomiteen om status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Dette dokument

Innhold